Richtlijnen Covid-19

Doordat het virus nog steeds actief is, moeten we een aantal maatregelen nemen qua veiligheid.

Volgende algemene richtlijnen gelden:

  • Iedereen komt aan in danskledij en alle +12 jarigen dragen een mondmasker. Enkel tijdens het dansen mag het mondmasker af.
  • Er is in principe géén sanitaire stop voorzien. Toiletten en zaal moeten ontsmet worden voor en na de dansles. We voorzien hiervoor zelf reinigingsmiddel/ontsmettingsmiddel.
  • Op alle locaties wordt ontsmettingsalcohol voorzien en worden handen ontsmet bij aankomst en vertrek
  • Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van de aanwezigen per groep en per training. Hierin moeten naam, e-mailadres en telefoonnummer staan. Deze gegeven moeten 14 dagen bewaard worden en mogen enkel gebruikt worden in de strijd tegen corona. Wie dit weigert op te geven, krijgt geen toegang.
  • Bij de +12 jarigen moet er 10m² per danser voorzien worden en is het de bedoeling dat de danser ook in deze ruimte blijft. Bij de -12jarigen mag er wel onderling contact zijn.

Deze maatregelen maken het mogelijk om onze lessen te laten doorgaan. We verwachten dan ook dat iedereen ze strikt opvolgt. Afhankelijk van de evolutie van de pandemie, kunnen bovenstaande richtlijnen nog aangepast worden.

Volg dus zeker de Gimme berichten, onze website en onze facebook pagina!

Laat dit alles zeker de pret niet drukken, we gaan een fantastisch jaar van maken!