Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen Dansgroep Nele en is bevoegd voor de benoeming en afzetting van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, wijzigen van statuten,…

De Algemene Vergadering is zeer divers samen gesteld en telt naast de bestuursleden en verschillende medewerkers, ook vertegenwoordiging van de choreografen en dansers. Ook externen die vanuit hun expertise een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de vzw kunnen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

Samenstelling van de Algemene vergadering:

Leden
An Simon – voorzitter
Stef Ravijts – secretaris

Cederik VanRemoortele
Frans François
Geert Steeman
Gerrit Van Geyte
Griet Abbeel
Henk Van Damme
Kristof Bartok
Raf Casier
Reinhilde Van Eeckhout
Sandra De Prez
Toon Pauwels
Veerle Vlamink
Younes Heymans

Vertegenwoordiging van de choreografen
Natasja De Block – Heymans

Vertegenwoordiging van de dansers