Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen Dansgroep Nele en is bevoegd voor de benoeming en afzetting van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, wijzigen van statuten,…

De Algemene Vergadering is zeer divers samen gesteld en telt naast de bestuursleden en verschillende medewerkers, ook vertegenwoordiging van de choreografen en dansers. Ook externen die vanuit hun expertise een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de vzw kunnen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

Samenstelling van de Algemene vergadering:

Leden
Stef Ravijts – voorzitter/secretaris

An Simon
Cederik VanRemoortele
Geert Steeman
Griet Abbeel
Kristof Van de Wiele
Raf Casier
Reinhilde Van Eeckhout
Sandra De Prez
Veerle Vlamink
Ingeborg Harlem
Anja De Koning
Bart Cappaert
Roel Vansteenvoort


Vertegenwoordiging van de choreografen
-

Vertegenwoordiging van de dansers

-