1957-1969

Het zou een sprookje kunnen zijn. Zoiets als “Er was eens in 1957 een onderpastoor in Grembergen bij Dendermonde…”

Zo is het ook geweest. Het was heel bescheiden, toen onderpastoor Plasschaert een zangkoortje probeerde op te richten. Hij werd hierbij gesteund door de schooljuffrouw Gaby Govaert. Nog geen jaar later volgde al het eerste dans experiment en Juffrouw Gaby nam toen de leiding van een veertigtal meisjes op zich.

Toen al, voor de golden sixties begonnen, zette men in Grembergen de eerste stappen in de richting van een dansgroep. Het pad lag niet altijd op rozen want vooral in de beginjaren was er heel wat tegenwind van de gevestigde waarden en vond men de houding van de dansende meisjes ongepast en te gedurfd.

Een grote verdienste van Nele is, dat het deze taboes heeft weten te doorbreken. De eerste voorstellingen die de groep gaf, hadden plaats in de eigen gemeente. Maar niet lang daarna trad men buiten het vertrouwde Grembergen op.

In 1964 kreeg Gaby Govaert de steun van Julien de Backer, die samen met haar de verantwoordelijkheid van de groep zou dragen.