Info nieuw dansjaar

De laatste lessen van het dansjaar liggen al weer even achter ons en er werd volop gewerkt aan de indeling van het nieuwe seizoen. Ben je al benieuwd naar de start van het nieuwe dansjaar? Hieronder vind je praktische informatie over de groepsindelingen, nieuwe choreografen en de nieuwe jaarkalender.


We behouden het principe dat elke groep doorschuift naar een groep hoger. Doordat er vorig werkjaar geen groep 4B was, blijft echter vanaf groep 5 iedere groep zijn nummer behouden. Doordat in de oudste groepen een aantal dansers stoppen, worden deze te klein om apart te blijven bestaan en smelten de 2 oudste groepen samen tot 1 groep.

Naar goeie gewoonte zijn er bij elk nieuw werkjaar ook een aantal wijzigingen in de organisatie:

  • Bij de choreografen stoppen Tom en Boyana. Wolfe De Roeck start als nieuwe choreografe bij onze jongste groepen. We zijn ook nog steeds op zoek naar een extra choreograaf voor volgend werkjaar. Van zodra we iemand hebben gevonden, zullen we jullie hierover informeren.  Meer info over onze (nieuwe) choreografen vind je binnenkort op de pagina ‘Choreografen’
  • Vanuit een aantal ex-dansers is de vraag gekomen om een tweede volwassengroep op te starten en we zijn tegemoet gekomen aan deze vraag.  Hierdoor zijn er dit jaar 2 volwassengroepen, voor wie de lessen doorgaan op maandagavond.
  • Doordat we onvoldoende permanentie kunnen voorzien op woensdag, verhuizen alle lessen van die dag naar vrijdag.

In de jaarkalender zijn naast de lesmomenten ook de activiteiten voor het komend werkjaar opgenomen.  Dit jaar gaat er ook zeker opnieuw een Bootcamp door.  Meer informatie hierover krijgen jullie later. We merkten het voorbije werkjaar dat er tijdens de laatste lessen amper dansers aanwezig waren. Daarom eindigen we komend werkjaar enkele weken vroeger en organiseren we een spetterende slotactiviteit met alle dansers om het werkjaar in schoonheid af te sluiten.

Alle activiteiten staan reeds ingepland in onze kalender. Bekijk zeker onze ‘Kalender’ pagina om steeds op de hoogte te zijn van al onze activiteiten.

Heb je graag een algemeen overzicht van de jaarkalender? Open hem dan via deze link: Jaarkalender


We wensen iedereen alvast een fantastisch dansjaar!!

Tot binnenkort!