Katuit Dendermonde 30 aug 2018

Dendermonde is op folklorisch vlak niet alleen gekend omwille van zijn tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang. Elke laatste donderdag van augustus trekken de drie historische guldenreuzen Indiaan, Mars en Goliath dansend door de stad. De proloog van deze mooie stoet wordt o.a. gevormd door Dansgroep Nele. Maar liefst 65 dansers veroveren al dansend de stad van Dendermonde en op de Grote Markt zorgen ze versterkt met de vriendinnen van Dansateljee voor een wervelend dansspektakel.

Praktische info

Repetities:

Grote markt:

Dinsdag 07/08-14/08-21/08 telkens van 19u15 tot 20u30

Stoet:        

Donderdag 09/08-16/08-23/08 telkens van18u00-19u00

Gezamelijk:

Op maandag 27 augustus is er de gezamelijke repetitie met Dansateljee in Sint-Gillis.

Afhankelijk van hoe deze verloopt kan er eventueel nog een tweede gezamelijke repetitie worden ingelast op dinsdag 28 augustus

Generale:    

Op woensdag 29 augustus is er generale repetitie op de Grote markt – uur wordt nog meegedeeld

Choreografen:

Grote markt: Phaedra Waeyaert

Stoet: Natasja de Block-Heymans

Afspraken:      

Er wordt uitdrukkelijk verlangd dat je tweederde van de repetities alsook op de gezamelijke en de generale repetitie aanwezig bent. Met andere woorden, je mag dus maar één repetitie Stoet en één repetitie grote Markt missen. Als je niet kan komen verwittig je de choreograaf vooraf.