Richtlijnen Covid-19 – UPDATE

Beste dansers, ouders en choreografen,

De Vlaamse regering kondigde bijkomende maatregelen aan in de strijd tegen het stijgende aantal Covid-19 besmettingen. Aansluitend hierop hebben we ook met het bestuur van Dansgroep Nele samengezeten. We hebben gekeken wat de impact van de extra beperkingen is op onze werking en welke acties we zelf kunnen nemen om onze dansers, ouders, choreografen en al wie ons dierbaar is maximaal te beschermen.

In lijn van die gedachte is er beslist om alle danslessen stop te zetten tot nader order. Dus ook deze voor de -12 jarigen. Concreet betekent dit dat er voor geen enkele groep les is vanaf woensdag 28/10/2020. Wij volgen de situatie verder op, rekening houdende met de maatregelen die op dit moment gelden.

Hou het ondertussen veilig voor jullie zelf en voor iedereen rondom jullie.

— Vanaf 18/11/2020 starten de lessen terug ONLINE —


Doordat het virus nog steeds actief is, moeten we een aantal maatregelen nemen qua veiligheid.

Volgende algemene richtlijnen gelden:

  • Iedereen komt aan in danskledij en alle +12 jarigen dragen een mondmasker. Enkel tijdens het dansen mag het mondmasker af.
  • Er is in principe géén sanitaire stop voorzien. Toiletten en zaal moeten ontsmet worden voor en na de dansles. We voorzien hiervoor zelf reinigingsmiddel/ontsmettingsmiddel.
  • Op alle locaties wordt ontsmettingsalcohol voorzien en worden handen ontsmet bij aankomst en vertrek
  • Er wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van de aanwezigen per groep en per training. Hierin moeten naam, e-mailadres en telefoonnummer staan. Deze gegeven moeten 14 dagen bewaard worden en mogen enkel gebruikt worden in de strijd tegen corona. Wie dit weigert op te geven, krijgt geen toegang.
  • Bij de +12 jarigen moet er 10m² per danser voorzien worden en is het de bedoeling dat de danser ook in deze ruimte blijft. Bij de -12jarigen mag er wel onderling contact zijn.

Deze maatregelen maken het mogelijk om onze lessen te laten doorgaan. We verwachten dan ook dat iedereen ze strikt opvolgt. Afhankelijk van de evolutie van de pandemie, kunnen bovenstaande richtlijnen nog aangepast worden.

Volg dus zeker de Gimme berichten, onze website en onze facebook pagina!

Laat dit alles zeker de pret niet drukken, we gaan een fantastisch jaar van maken!